Een inspirerende reflectiebijeenkomst

Maandag 22 januari was de eerste reflectiebijeenkomst van slachtoffers in de media. Op de Hogeschool Utrecht kwam die ochtend experts en geïnteresseerden bij elkaar om het hier over te hebben.

Journalist Frénk van der Linden voelde tijdens de bijeenkomst, betrokkenen aan de tand over de impact van mediaberichtgeving op slachtoffers en nabestaanden. Een inspirerende reflectiebijeenkomst waarbij verschillende dilemma’s en de belangenafweging die daarbij komt kijken, werden blootgelegd.

Meer weten over dit project en de zeven handreikingen die vanuit de beroepspraktijk én in nauwe samenwerking met journalisten zijn opgesteld? Bekijk het hier.