Privacy & Cookiebeleid

Slachtoffers in de media is een initiatief van Fonds Slachtofferhulp. Het beschermen van persoonsgegevens van bezoekers van de websites en van belanghebbenden acht Stichting Fonds Slachtofferhulp van groot belang en rekent dit tot haar verantwoordelijkheid. Uw persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld en beveiligd.

Verwerkingsverantwoordelijke

Stichting Fonds Slachtofferhulp wordt op grond van de Algemene Verordening Gegevens- bescherming aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking en is gevestigd aan het Louis Couperusplein 2, 2514 HP te ’s-Gravenhage en bereikbaar op telefoonnummer 070-363 59 36 of via e-mail info@fondsslachtofferhulp.nl.

Dit privacy statement is van toepassing op alle gegevensverwerkingen door Stichting Fonds Slachtofferhulp en voor alle door haar beheerde websites. Indien u vragen heeft, dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 070 – 395 5200 (dagelijks bereikbaar van 8:30 – 12:30) of via info@fondsslachtofferhulp.nl.

Over wie en voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

Stichting Fonds Slachtofferhulp verwerkt persoonsgegevens van donateurs, bezoekers van de website en van personen die interesse hebben in de activiteiten van Stichting Fonds Slachtofferhulp.

De doeleinden waarvoor Stichting Fonds Slachtofferhulp de gegevens verzamelt en verwerkt inclusief de grondslagen zijn als volgt te omschrijven:

Op basis van uw toestemming:

  1. Om u per e-mail informatie en updates over Slachtoffers in de media te sturen, indien u heeft aangegeven deze te willen ontvangen.
  2. Indien u zich heeft aangemeld voor een (online) bijeenkomst.

Intrekken toestemming

Indien u voor verwerkingen specifieke toestemming heeft gegeven, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Dit kan door een mail te sturen aan: info@fondsslachtofferhulp.nl.

Cookiebeleid